• Informacja o ofercie

Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie

nawiąże współpracę z lekarzami następującej specjalności:

Stomatolog

 Miejsce pracy: Pokrzywnica

 

 • Usługi ogólnostomatologiczne w ramach kontaktu z NFZ oraz usługi komercyjne
 • Forma współpracy do ustalenia
 • Praca 5 dni w tygodniu (godziny pracy do ustalenia)
 • Warunki finansowe do ustalenia

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy na rozmowę w celu zapoznania się z naszą ofertą pod numerem telefonu:

 1.   Sekretariat    510 981 737
 2.   Kadry            510 981 992

lub przesłanie na adres:

sekretariat@wspl-legionowo.pl

kadry@wspl-legionowo.pl

Kandydaci powinni posiadać:

I. Wymagania niezbędne:

 1. tytuł zawodowy lekarza dentysty
 2. staż pracy w zawodzie.

II. Wymagane dokumenty:

 1.  Życiorys (CV).
 2. Podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy
 4. Oświadczenia:
  1. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu
 5.  Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00