• Informacja o ofercie

Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie

nawiąże współpracę z lekarzami następującej specjalności:

pulmonologia

 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy na rozmowę w celu zapoznania się z naszą ofertą pod numerem telefonu:

 1.   Kadry           510 981 992

lub przesłanie na adres:

sekretariat@wspl-legionowo.pl

kadry@wspl-legionowo.pl

Kandydaci powinni posiadać:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie pulmonologii,
  2. staż pracy w zawodzie.
 2. Wymagane dokumenty:
  1.  Życiorys (CV).
  2. Podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy
  4. Oświadczenia:
   1. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
   2. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00