To Gen. Roja nadał koszarom w Jabłonnie nazwy Legionowo (w pierwszym kwartale 1919 r.), w ten sposób upamiętnił on czyn zbrojny Legionów Polskich z lat 1914-1917. Były one siedzibą wskrzeszonych Legionów Polskich, które z rozkazu Naczelnego Wodza (Piłsudskiego), jako wyborową jednostkę bojową organizował właśnie generał Roja. Nazwa Legionowo upamiętniła także osadę polową Komendy Legionów istniejącą na Polesiu w czasie kampanii wołyńskiej. Po wyjeździe gen. B. Roi z Legionowa i wyruszeniu pułków dywizji legionowej w maju 1919 r. na front litewsko-białoruski nazwa Legionowo w odniesieniu do koszar przestała być używana. Dopiero 25 stycznia 1934 r. oficjalnej zmiany nazwy garnizonu Jabłonna na Legionowo, dokonał  Minister Spraw Wojskowych marszałek Józef Piłsudski. Dostosował tym samym nazwę garnizonu do nazwy gminy Legionowo, na terenie której leżały koszary, gmina bowiem swoją nazwę nosiła już prawie od czterech lat. Do 1936 r. nazwę Legionowo zapisywano przez „j”. Po wprowadzeniu zmian w pisowni języka polskiego, na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przyjęto pisownię obowiązującą do dziś.

W latach 30 władze wojskowe przeprowadziły kilka poważnych inwestycji budowlanych w legionowskich koszarach. W 1929 roku Fundusz Kwaterunku Wojskowego mając na celu polepszenie warunków bytowych kadry wzniósł dom oficerski między ulicami Garażowa i Strużańska, będący odpowiedzią na opracowany przez dowódcę w 1926 roku plan nadbudowy pięter na carskich budynkach mieszkaniowych numer 8, 9 i 10. ( ul. Garażowa już nie istnieje, swą nazwę wzięła od zachowanych do dziś garaży dla dźwigarek balonowych.

Przebudowany dom oficerski znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej 8, gdzie ówcześnie mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska). Dom oficerski zaprojektował inż. Jerzy Sosnkowski, gdzie 1 października 1929 roku oddano do użytku 8 mieszkań z 35 izbami o łącznej kubaturze 4878m3 ( Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Warszawa 1938r., Sprawozdanie, t. III, s. 4). W maju 1930 roku otrzymał on numer 31 i jego komendantem został K. Rydzewski. 4 września 1937 roku Fundusz Kwaterunku Wojskowego rozpoczął w Legionowie następne inwestycje. Budowanie dwóch bloków podoficerskich, przy ówczesnej ulicy Szosowej. Łącznie architekt inż. T. Baum zaprojektował 48 mieszkań z 120 izbami, o kubaturze 13 766m3 . Identyczne obiekty powstały w Brześciu (3) i Kobryniu (1) i zostały włączone do VII rejonu kwaterunkowego garnizonu, a jego komendantem mianowano chor. Tomasza Szostka. Zarówno jeden jak i drugi budynek miał swojego zarządcę – blok ,,A” podlegał chor. Władysławowi Grencli, a blok ,,B” chor. Józefowi Szaroniowi. Problemy mieszkaniowe rozwiązała również parcelacja terenów leśnych, przylegających bezpośrednio do koszar batalionu balonowego.

W 1930 roku na polecenie hr. Maurycego Potockiego, inż. Władysław Kolanowski wytyczył osadę parcelacyjną ,,Bukowiec”, której powstanie było następstwem sformułowania 2. Batalionu Balonowego. Koszary 2 Batalionu Balonowego były podzielone na trzy zespoły. Żołnierze służby czynnej mieszkali w budynkach leżących między warsztatami Wojskowej Wytwórni Balonowej
i zabudowaniami elektrolitycznej wytwórni wodoru. Natomiast w budynkach wzdłuż ul. Strużańskiej znajdowało się zaplecze techniczne batalionu (park balonowy), gdzie znajdowały się garaże dla dźwigarek, magazyny butli wodorowych, powłok balonowych, paliwa, opałowy warsztat powłokowy oraz bocznica kolejowa. Ulica Garażowa była osią komunikacyjną parku balonowego, natomiast po drugiej stronie ówczesnej ul. Szosowej (dziś  stoją tu bloki 11 i 19 osiedla Piaski) znajdował się obszerny port balonowy. Najważniejszą jego częścią był drewniany hangar balonowy o konstrukcji szkieletowej, wzniesiony w 1926  roku.

zdjęcie historyczne

  • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00