W Wojskowej Przychodni Lekarskiej w poradni medycyny pracy wykonywane są badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Jak również badania kierowców
i kandydatów na kierowców, pracowników ochrony fizycznej, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

W WSPL mogą Państwo uzyskać zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarze medycyny pracy:

Imię i nazwisko lekarza:   Maria DANIELSKA-KLIMEK
Specjalizacja:                      specjalista medycyny pracy
Gabinet przyjęć:                 212\ IIp.

Imię i nazwisko lekarza:   Lesław JAGAS
Specjalizacja:                      specjalista medycyny pracy
Gabinet przyjęć:                 212\ IIp.

Imię i nazwisko lekarza:   Robert KAPSA
Specjalizacja:                      specjalista medycyny pracy
Gabinet przyjęć:                 212\ IIp.

Do badań obowiązkowo kierowani są wszyscy pracownicy. Specjaliści z zakresu medycyny pracy, na podstawie znajomości stanowiska pracy przeprowadzają badania pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz efektywnego funkcjonowania.

Medycyna pracy w zakresie badania profilaktycznego pracownika to:

 • Ocena wpływu pracy na stan zdrowia pracownika.
 • Stwierdzenie, czy ze względów zdrowotnych pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku.
 • Udzielenie pracownikowi informacji o tym jak pracować, by uniknąć niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogłyby narazić go na utratę pracy.
 • Poinformowanie pracownika o stanie zdrowia, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o konieczności podjęcia leczenia u lekarza rodzinnego.

 Poradnia Medycyna Pracy obejmuje następujące badania profilaktyczne pracowników:

 • Badania wstępne pracownika: wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy.
 • Badania okresowe pracownika: pracującego na danym stanowisku.
 • Badania kontrolne pracownika zawierają:
 •  termin, w którym muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika,
  który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni,
 • przegląd stanowiska pracy – wraz z wizytacją zakładu pracy lekarze dokonują opisu stanowisk pracy ( zagrożeń, przekroczonych norm itd.); powyższe informacje są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy,
 • akcje profilaktyczne – nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie
  z zakładami pracy.

Po zakończeniu badania profilaktycznego pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie o:

 • Braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o zdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

lub

 • Istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

To samo orzeczenie otrzymuje pracodawca – z zachowaniem tajemnicy lekarskiej, bez informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

pobierz plik druku

pobierz plik druku

Dodatkowe usługi wykonywane
w Wojskowej Przychodni Lekarskiej

 • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00