Poradnia ginekologiczna zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego.
W przychodni lekarskiej WSPL specjalista ginekolog przyjmuje w ramach NFZ oraz komercyjnie.

Ginekolog:

Imię i nazwisko lekarza:    Iryna LEVKIVSKA
Specjalizacja:                      specjalista położnictwa i ginekologii
Gabinet przyjęć:                 114/ Ip.

 

BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE

CO 3 LATA DLA KOBIET W WIEKU 25 -59 LAT

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 8

jest realizatorem Etapu Podstawowego
Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy
w ramach umowy z NFZ
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy
kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).
Badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

 

ZAPISY NA BADANIA W REJESTRACJI, POD NR TEL. 22 381 25 25

Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego odbywa się w poradni ginekologiczno-położniczej i obejmuje:

 1. zarejestrowanie w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP)
  z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem, kobiety z ustalonej grupy wiekowej (25 – 59 lat), która zgłosi się do przesiewowego badania cytologicznego) oraz wypełnienie ankiety w SIMP.
 2. pobranie materiału do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy (w przypadku, kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania, dopuszcza się odsetek rozmazów niemożliwych do oceny na poziomie 3% i suboptymalnych na poziomie 20%),
 3. rozprowadzenie pobranego materiału na całej powierzchni szkiełka podstawowego i jego utrwalenie (cytofix),
 4. przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
 5. wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz
  w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Materiał musi być opisany w sposób umożliwiający identyfikacje pacjentki w SIMP, np. w oparciu o nr badania nadany przez SIMP lub nr PESEL.
 6. w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne jest wezwanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania – objęcie leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne
  w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki Programu,
 7. zalecane postępowanie w przypadku prawidłowego wyniku badania: – zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku braku czynników ryzyka; – zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach Programu
  w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka,

Etap diagnostyczny programu realizowany jest w pracowniach cytologicznych i obejmuje:
– wykonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego przesłanego przez realizatora etapu podstawowego programu i jego opisanie w systemie informatycznym (wynik badania musi być opisany w systemie Bethesda 2001,
– przesłanie wyniku do poradni, która pobrała materiał do badania, w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania preparatu.

 

BEZPŁATNE USŁUGI DYPLOMOWANEJ POŁOŻNEJ W RAMACH NFZ ORAZ KOMERCYJNE 

 • Opieka nad kobietą ciężąrną ( od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania prowadzone są zajęcia edukacji przedporodowej przez wykwalifikowaną położną)
 • Opieka nad kobietą po porodzie i po zabiegach ginekologicznych
 • Wizyty patronażowe u noworodków do 6 tygodnia życia
 • Pobieranie cytologii przez dyplomowaną położną
 • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00