Zapraszamy na badania – tel. 22 381 25 25 wew.4            Krótkie terminy !!!

Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych kandydatów do szkół, uczniów i studentów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U.2014.1144 t.j.). Badania dotyczą wyłącznie kandydatów, uczniów i studentów, którzy podczas praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkoła lub uczelnia winna wydać skierowanie na badanie, którego elementy określa § 3 ww. rozporządzenia, jest to m.in. informacja o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Szkoła/uczelnia dokonuje  identyfikacji czynników szkodliwych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) i czynników uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia w miejscu pobierania nauki, oceny zagrożeń dla zdrowia, stopnia narażenia i ryzyka zdrowotnego. Może zasięgnąć w tym celu opinii pracownika bhp, stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie ma podstaw do kierowania na badania do jednostek medycyny pracy osób,  u których ekspozycja na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu jest nieduża, porównywalna z ekspozycją środowiskową, nie stwarzającą istotnego ryzyka zdrowotnego.
Ekspozycję zawodową należy odnieść do 8-godzinnego /dobowego i 40 tygodniowego czasu pracy.

  • Kontakt

Adresy, telefony, dojazdy do Centrali i gabinetów WSPL

Centrala w Legionowie

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Zegrzyńska 8

05-119 Legionowo

 

NIP: 536–16–42–544

REGON: 016137181

 

Telefon do Centrali/Rejestracji: 22 381 25 25

 

Położenie Przychodni na mapie Google

Filia w Pokrzywicy

GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY

ul. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Zapisy na wizytę: (+48) 503 533 905

 

Położenie Gabinetu na mapie Google

 
Link do podstrony Gabinetu w Pokrzywicy

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00